SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Ti Splošni pogoji uporabe spletne strani (v nadaljevanju »pogoji«) urejajo poslovno razmerje med Vami in ENOMA d.o.o., Groharjeva ulica 11, 1241 Kamnik, Slovenija (v nadaljevanju »ENOMA d.o.o.« ali »podjetje«) v zvezi z Vašo uporabo spletne strani, razen če je kakšna posebna funkcija, dostopna preko spletne strani, opremljena z ločeno licenco, potem zanjo velja ločena licenca.

»Vi« pomeni uporabnik spletne strani.

»Spletna stran« pomeni spletno stran, ki je dostopna preko neposredne povezave https://svetdezinfekcije.si ter katerikoli drug URL naslov, ki lahko nadomesti obstoječi URL naslov ali ki ga ENOMA d.o.o. lahko doda na seznam spletnih strani, objavljenih s strani ENOMA d.o.o.

Z DOSTOPOM DO ALI UPORABO SPLETNE STRANI SPREJMETE POGOJE IN SE ZAVEZUJETE, DA VAS BODO TI POGOJI ZAVEZOVALI. ČE TEH POGOJEV NE SPREJMETE, NE DOSTOPAJTE DO SPLETNE STRANI IN/ALI JE NE UPORABLJAJTE.

 1. LICENCA ZA UPORABO SPLETNE STRANI

Glede na vaše sprejetje in skladnost s temi pogoji, Vam ENOMA d.o.o. podeljuje omejeno, osebno, preklicno, ne ekskluzivno in neprenosljivo licenco za uporabo spletne strani izključno za Vaše nekomercialne in osebne namene, kot opredeljeno v teh pogojih. Vsakršna komercialna uporaba je prepovedana, vendar ne glede na to prepoved lahko uporabljate spletno stran v nespremenjeni obliki za ogled.

Vaša pravica do uporabe spletne strani je omejena z zgoraj navedeno licenco, pri čemer spletne strani ne smete na kakršen koli drug način kopirati, prikazovati, poskušati onemogočati, predvajati, distribuirati, objavljati, prenašati, spreminjati ali ustvarjati del iz katerekoli komponente, delno ali v celoti ki jo uporabljamo na spletni strani, kot tudi katerega koli dela spletne strani, razen v primeru, da je ENOMA d.o.o. podal svoje izrecno predhodno pisno soglasje.

V nobenem primeru ne smete uporabljati spletne strani na način, ki:

 • nadleguje, zlorablja, grozi, obrekuje ali kakor koli krši pravice katere koli druge osebe;
 • je nezakonit, goljufiv ali varljiv
 • uporablja tehnologijo ali druga sredstva za dostop do naših lastniških informacij, ki niso odobrene s strani ENOMA d.o.o.
 • uporablja ali zaganja kateri koli avtomatiziran sistem za dostop do spletne strani
 • poskuša uvesti viruse ali druge zlonamerne računalniške kode, ki prekinjajo, uničujejo ali omejujejo delovanje katere koli programske opreme, strojne opreme ali telekomunikacijske opreme
 • poskuša na nepooblaščen način vstopati na spletno stran
 • spodbuja ravnanje, ki bi bilo kaznivo dejanje ali bi povzročilo civilno odgovornost ali
 • krši te pogoje.

Soglašate in se strinjate, da vse avtorske pravice, pravice blagovne znamke in vse druge pravice intelektualne lastnine na vsem gradivu ali vsebini, ki je del spletne strani, ostanejo ves čas dodeljene ENOMA d.o.o. ali našim dajalcem licence. To gradivo lahko uporabljate samo, če to izrecno pooblasti ENOMA d.o.o. ali naši dajalci licence. Soglašate in se strinjate, da so materiali in vsebine na spletni strani na voljo samo za Vašo osebno nekomercialno uporabo.

 1. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Pravice intelektualne lastnine na spletni strani in materiali, ki se nahajajo na spletni strani ali so prek nje dostopni, pripadajo ENOMA d.o.o. ali njenim dajalcem licence, pri čemer je le te prepovedano kopirati, distribuirati, objavljati, licencirati, uporabljati ali razmnoževati na kakršen koli način (razen v obsegu, ki je nujno potreben, in za namene, dostop in uporabo te spletne strani) brez pisnega soglasja ENOMA d.o.o.. Vse blagovne znamke, ki niso v lasti ENOMA d.o.o. so last njihovih lastnikov in so uporabljene z dovoljenjem. Nič na tej spletni strani se ne sme razlagati tako, da implicitno ali kako drugače podeljuje kakršno koli pravico ali licenco za uporabo katere koli blagovne znamke. V te namene ”pravice intelektualne lastnine“ vključujejo naslednje, vendar niso omejene na (kadar koli in kjer koli nastanejo in za celotno trajanje vsake od njih): kateri koli patent, blagovno znamko, trgovsko ime, storitveno znamko, ime storitve, dizajn, pravice do oblikovanja, avtorske pravice, pravice do zbirke podatkov, moralne pravice, know how, poslovne skrivnosti in druge zaupne informacije, pravice katerega koli od teh elementov v kateri koli državi, pravice industrijske lastnine in pravice do tožbe za odstop ali druge podobne intelektualne ali komercialne pravice (v vsakem primeru ne glede na to ali so registrirane ali ne ter ali se jih lahko registrira ali ne) in registracije in vloge za registracijo katere koli od njih.

 1. UPORABA SPLETNE STRANI

Dostop do te spletne strani Vam je zagotovljen v skladu s temi pogoji. Soglašate, da boste spletno stran uporabljali tako, da ne bo škodovala ENOMA d.o.o., drugim uporabnikom ali tretjim osebam. Pridržujemo si pravico, da prekinemo ali omejimo Vaš dostop do spletne strani, brez predhodnega obvestila, če kršite te pogoje ali če zlorabite spletno stran ali dostop do spletne strani v nenavadnem obsegu. Imamo pravico, da Vam preprečimo dostop do spletne strani, če imamo razlog za domnevo, da se ukvarjate z nezakonito dejavnostjo ali ogrožate druge uporabnike ali naše podatke, varnost in zasebnost.

Dostop do spletne strani lahko začasno prekinemo, kjer je to potrebno, na primer za posodobitve, spremembe ali vzdrževalna dela ali če zakoni, predpisi in organi tako zahtevajo, ali če obstajajo drugi utemeljeni razlogi za prekinitev. Naš cilj je zagotoviti, da je začasna prekinitev čim krajša. Pridržujemo si pravico, da spletno stran opustimo ali jo ponudimo javnosti po lastni presoji.

Pridržujemo si pravico, da spremenimo ali umaknemo, začasno ali trajno, to spletno stran (ali kateri koli njen del), z ali brez obvestila in Vi potrjujete, da nimamo odgovornost do Vas ali do katere koli tretje stranke za kakršno koli spremembo ali umik spletne strani. Če so zaradi takšnih sprememb potrebne spremembe v Vašem operativnem okolju ali napravah, jih boste spremenili na Vaše lastne stroške.

 1. POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Če uporabite kakršne koli povezave, ki so na voljo prek spletne strani, da bi dosegli druge spletne strani, ki jih ne upravlja ENOMA d.o.o., boste zapustili našo spletno stran. Povezane spletne strani niso pod nadzorom ENOMA d.o.o. in ENOMA d.o.o. ni odgovoren za vsebino katere koli povezane spletne strani ali katere koli povezave na takšni spletni strani. Povezane spletne strani urejajo pogoji teh spletni strani. ENOMA d.o.o. Vam ponuja te povezave le kot pomoč in vključitev kakršnih koli povezav ne pomeni priporočila, odobritve ali potrditve s strani ENOMA d.o.o. povezanih spletnih strani, niti ne namiguje, da so povezane spletne strani priporočene s strani ENOMA d.o.o..

 1. MNENJA

Občasno Vam lahko zagotavljamo preglede različnih izdelkov, storitev ali drugih virov, kar lahko vključuje mnenja glede izdelkov, naprav in storitev. Vsako takšna ocena predstavlja dobronamerno stališče avtorja takšnega mnenja. Ne glede na karkoli drugega navedenega v teh pogojih, se zavedate in priznavate, da se ne morete zanesti zgolj na mnenja, ki so predstavljena na spletni strani, temveč se zavedate, da je v vsakem primeru potrebna vaša skrbna presoja preden se odločite za nakup oziroma uporabo kakršnih koli izdelkov in/ali storitev, ki so predstavljeni na tej spletni strani.

Obstoj kakršnih koli popustov, bonusov ali drugih spodbud v zameno za pregled izdelka in podajo mnenja vam bomo razkrili. V kolikor želite več informacij o takšnih popustih, bonusih ali drugih spodbudah, nam pošljite elektronsko sporočilo na enoma@enoma.si, ki v naslovu sporočila vključuje naziv pregledanega izdelka. Odgovorili vam bomo po elektronski pošti ter vam razkrili vse popuste, bonuse ali druge spodbude, ki smo jih prejeli v povezavi s pregledom konkretnega izdelka ali storitve.

 1. PARTNERSKE POVEZAVE

Občasno lahko ENOMA d.o.o. sodeluje pri trženju s partnerskimi podjetji in lahko omogoči povezave do partnerskih podjetij na nekaterih od naših strani. To pomeni, da lahko zaslužimo provizijo, če/ko kliknete na povezavo ali opravite nakup preko povezav partnerskih podjetij.

ENOMA d.o.o. se zavezuje povezovati samo z izdelki, storitvami, trenerji, svetovalci in drugimi strokovnjaki za katere verjamemo, da bodo prinesli vrednost našim strankam in sledilcem.

Podjetje vas bo obvestilo, ko bo katera od povezav predstavljala povezavo partnerskih podjetij.

Zavedate se, da je še vedno Vaša odgovornost, da raziščete ali je katera od ponudb partnerskih podjetij prava za vaš posel in ali vam bo koristila. Ne smete se zanašati le na priporočila, reference ali informacije s strani podjetja, temveč morate pred nakupom izdelkov ali storitev partnerskih podjetij opraviti lastno raziskavo, na kateri bo temeljila vaša odločitev za nakup tovrstnih izdelkov ali storitev.

 1. BREZ NAPOTITEV

Ne glede na karkoli drugega navedenega v teh pogojih se lahko ENOMA d.o.o. občasno sklicuje na druge produkte, storitve, trenerje, svetovalce in/ali strokovnjake. Takšno sklicevanje ni namenjeno kot napotitev ali izjava, da so informacije, ki jih je predložila druga stranka, točne. Podjetje zagotavlja te informacije le kot referenco za uporabnike. Vaša odgovornost je, da sami pridobite ustrezne informacije, na podlagi katerih se odločite za uporabo takšnih proizvodov, storitev, trenerjev, svetovalcev, in/ali strokovnjakov.

 1. SAMO ZA IZOBRAŽEVALNE IN INFORMATIVNE NAMENE

Informacije na tej spletni strani so namenjene samo za izobraževalne in informativne namene.

 1. IZKLJUČITEV ZDRAVSTVENE ODGOVORNOSTI

RAZUMETE IN PRIZNAVATE, DA SO VSI UPORABNIKI SPLETNE STRANI ODGOVORNI ZA LASTNO ZDRAVSTVENO OSKRBO, ZDRAVLJENJE IN NADZOR. VSE ENOMA D.O.O. VSEBINE SO ZGOLJ INFORMATIVNE NARAVE IN NE ZAGOTAVLJAJO MEDICINSKIH NASVETOV IN NISO NAMENJENE KOT NADOMESTILO ZA NEODVISNO STROKOVNO MEDICINSKO PRESOJO, NASVET, DIAGNOZO ALI ZDRAVLJENJE. VEDNO SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM ALI DRUGIM USPOSOBLJENIM ZDRAVSTVENIM DELAVCEM KADAR IMATE KAKRŠNA KOLI VPRAŠANJA GLEDE ZDRAVSTVENEGA STANJA. NIKOLI NE ZANEMARITE STROKOVNIH ZDRAVNIŠKIH NASVETOV IN NIKOLI NE ODLAŠAJTE Z ZDRAVSTVENO POMOČJO ZARADI KAKRŠNIH KOLI INFORMACIJ, KI JIH VSEBUJE SPLETNA STRAN ALI SO POSREDOVANE PREK NJE.

ZANAŠANJE NA KAKRŠNE KOLI INFORMACIJE, KI JIH ZAGOTAVLJA ENOMA D.O.O., JE IZKLJUČNO NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST. STRINJATE SE, DA ENOMA D.O.O. NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNA KOLI DEJANJA, ALI ZAHTEVE, KI SO POSLEDICA VSEBIN, KI JIH ZAGOTAVLJA ENOMA D.O.O., VKLJUČNO (IN BREZ OMEJITVE) Z VSAKIM DEJANJEM, OPUSTITVIJO, MNENJEM, NASVETOM, PREDLOGOM ALI INFORMACIJO, KI JO DOBITE PREK SPLETNE STRANI.

 1. BREZ STROKOVNEGA NASVETA

Informacije, vsebovane na tej spletni strani, in materiali, ki so na voljo za prenos preko te spletne strani, niso namenjeni kot in se ne razumejo ali razlagajo kot strokovni nasvet. Ne glede na to, da so zaposleni in/ali lastniki podjetja strokovnjaki na svojem področju in se informacije na tej spletni strani nanašajo na vprašanja s področja strokovnega delovanja podjetja, informacije na tej spletni strani niso nadomestilo za nasvet strokovnjaka, ki se zaveda vseh dejstev in okoliščin Vašega posameznega položaja.

Potrudili smo se, da so informacije na tej spletni strani in materiali, ki so na voljo za prenos, točni in nudijo dragocene informacije. Ne glede na vse navedeno, se nič kar je na voljo na ali preko te spletne strani ne sme razumeti kot priporočilo, da se Vam ni treba posvetovati s strokovnjakom, ki se bo zavedal vseh dejstev in okoliščin Vašega posameznega položaja. Podjetje izrecno priporoča, da se posvetujete s strokovnjakom.

Niti podjetje niti kateri koli od njegovih zaposlenih ali lastnikov ne bodo odgovorni za kakršne koli morebitne napake ali pomanjkljivosti na tej spletni strani ali za kakršno koli škodo, ki bi jo utrpeli, ker niste poiskali kompetentnega nasveta strokovnjaka, ki pozna Vašo situacijo.

 1. BREZ ODNOSA STROKOVNJAK-STRANKA

Vaša uporaba te spletne strani, vključno z izvajanjem predlogov določenih na tej strani in/ali uporaba kakršnih koli materialov, ki so dostopni na tej spletni strani, ne ustvarja odnosa strokovnjak-stranka med Vami in podjetjem ali njegovimi strokovnjaki.

Podjetje Vas ne more sprejeti kot stranke, razen če in dokler ne ugotovimo ustreznosti in dokler se ne razrešijo določene zahteve, kot je na primer dogovor o plačilu. Priznavate in se strinjate, da z uporabo te spletne strani nismo ustvarili nobenega profesionalnega odnosa v relaciji strokovnjak-stranka.

 1. NAPAKE IN OPUSTITVE

ENOMA d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini te spletne strani. Informacije na tej spletni strani so na voljo “takšne kot so” in so posredovane brez kakršnega koli jamstva s strani ENOMA d.o.o.. Nadalje, ENOMA d.o.o. ne jamči, da bo ta spletna stran ter vse informacije in gradiva, ki so na voljo na spletni strani, delovala neprekinjeno, brez napak, brez opustitev ali brez virusov ali drugih škodljivih elementov.

 1. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Prizadevamo si za razumno preverjanje točnosti kakršnih koli informacij, ki jih objavimo na spletni strani, vendar ne glede na karkoli drugega navedenega v teh pogojih, ne odgovarjamo in zavračamo vsakršno odgovornost za kakršno koli izgubo, odgovornost, škodo (bodisi neposredno, posredno ali posledično), telesno poškodbo ali stroške kakršne koli narave, ki jo lahko utrpite Vi ali katera koli tretja oseba, kot posledica ali kar se lahko neposredno ali posredno pripiše vašemu dostopu in uporabi spletne strani, kakršnim koli informacijam na spletni strani, vašim osebnim podatkom ali gradivu in informacijam, ki se prenašajo po našem sistemu. Niti ENOMA d.o.o. niti kateri koli tretji udeleženec ali ponudnik podatkov ali vsebin na noben način ne odgovarjamo Vam ali kateri koli drugi osebi, podjetju ali korporaciji za kakršno koli izgubo, odgovornost, škodo (bodisi neposredno ali posledično), telesno poškodbo ali stroške kakršne koli narave, ki izhajajo iz kakršnih koli zamud, netočnosti, napak ali opustitve katere koli informacije o cenah ali njihovega prenosa ali kakršnih koli ukrepov, ki so bili izvedeni v skladu z njimi ali ki so bili posledica tega, ali zaradi neizpolnitve, prekinitve ali prenehanja.

Poleg tega ne dajemo nobenih jamstev, da so informacije na spletni strani primerne za uporabo v kateri koli jurisdikciji.

Razen kot je izrecno določeno v teh pogojih, ENOMA d.o.o. ne daje nobenih zavez in izključuje vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna v največji možni meri, ki jih dopušča veljavna zakonodaja.

ENOMA d.o.o. ne odgovarja za škodna dejanja, ki so povezana s temi pogoji ali ki kako drugače izhajajo iz teh pogojev, nanašajoč se na:

 • vse ekonomske izgube (vključno z in brez omejitev, izgubo prihodkov, dobička, pogodb, poslovnih ali pričakovanih prihrankov); ali
 • izgubo dobrega imena ali slovesa; ali
 • kakršne koli posebne ali posredne izgube, ki jih je stranka utrpela in ki izhajajo iz ali so v povezavi z določbami teh pogojev

Ta razdelek ne vpliva na Vaše zakonske pravice potrošnika, prav tako ne vpliva na Vašo pravico do odpovedi pogodbe.

 1. JAMSTVO

V celoti se strinjate, da boste nam in našim direktorjem, zaposlenim, agentom in dobaviteljem povrnili škodo ter nas takoj in na zahtevo branili od in proti vsem zahtevkom, odgovornostjo, odškodnino, izgubam, in stroškom, vključno z razumnimi pravnimi pristojbinami, ki izhajajo iz naslova kakršne koli kršitve teh pogojev z Vaše strani ali drugih obveznosti, ki izhajajo iz Vaše uporabe te spletne strani ali uporabe katere koli druge osebe, ki dostopa do spletne strani z uporabo Vašega računalnika in/ali Vaših osebnih podatkov.

 1. ZBIRANJE PODATKOV

Za zbiranje podatkov glejte naš Pravilnik o zasebnosti, ki je na voljo na https://svetdezinfekcije.si/pravilnik-o-zasebnosti/ ter predstavlja sestavni del teh pogojev.

 1. RAZNO

Sprememba pogojev:

ENOMA d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko občasno spremeni pogoje in Vaša nadaljnja uporaba spletne strani (ali katerega koli njenega dela) po takšni spremembi, se šteje, da sprejemate takšne spremembe. Vaša odgovornost je, da redno preverjate, ali so bili pogoji spremenjeni ter da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami. V kolikor se ne strinjate s spremembo pogojev, potem nemudoma prenehajte z uporabo spletne strani.

Neodvisnost določb:

Če se katera koli od teh določb šteje za nezakonito, nično ali zaradi katerega koli razloga neizvedljivo, se šteje, da je ta določba ločljiva od pogojev in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost ostalih določb teh pogojev. Nobena opustitev s strani ENOMA d.o.o. se ne šteje kot odpoved kakršnemu koli postopku ali odpoved kakršnim koli pravicam. Vsaka določba teh pogojev se razlaga tako, da se ločeno uporablja in preživi ​​tudi, če se zaradi katerega koli razloga šteje, da je ena ali druga od teh določb neprimerna ali v katerem koli primeru neizvedljiva.

Celoten sporazum:

Ti pogoji skupaj s Pravilnikom o zasebnosti (https://svetdezinfekcije.si/pravilnik-o-zasebnosti/) urejajo pravno razmerje med ENOMA d.o.o. in Vami glede uporabe spletne strani. Potrjujete, da se s sprejetjem teh pogojev niste zanašali na nobeno jamstvo, razen če je bilo izrecno določeno v teh pogojih in se strinjate, da v zvezi s kakršnim koli jamstvom ne boste imeli pravnega sredstva. Ti pogoji ne vplivajo na vaše zakonske pravice.

Trajanje:

Ti pogoji in Pravilnik o zasebnosti začneta veljati s trenutkom, ko začnete uporabljati spletno stran in se konča, ko prenehate z uporabo spletne strani ali ko prenehajo veljati ti pogoji in Pravilnik o zasebnosti, kar nastopi prej.

Pravo:

Za urejanje in razlago teh pogojev ter vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev, velja slovensko pravo.

Jezik:

Ti pogoji so zapisani v angleškem in slovenskem jeziku.

Kontaktni podatki:

V primeru, da nas želite kontaktirati v zvezi s temi pogoji ali v kolikor imate kakršna koli vprašanja, pritožbe ali komentarje vas vljudno prosimo, da nam pišete na elektronski naslov enoma@enoma.si.

ENOMA d.o.o., Zadnja posodobitev v Maju 2021